Rakamlarla Tütün Gerçeği

rakamlarla tutun gercegi

Bilindiği üzere; Türkiye Sağlık Araştırması, bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılmasını ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergelerine yönelik bilgilerin elde edilmesini amaçlayan oldukça önemli bir araştırmadır. Bu çalışma, hem uluslararası karşılaştırmalara imkân veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir araştırma olma özelliğini taşımaktadır. İki yılda bir yayınlanan veri, 2008, 2010, 2012, 2014 ve 2016 yılları için mevcuttur.

Her gün ve ara sıra tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı 2014 yılında %32,5 iken, 2016 yılında %30,6 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %44,1; kadınlarda ise %17,4 oldu.

 2017 10 24 15 14 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her gün ve ara sıra tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016 

4207 sayılı Kanunumuz ve Ulusal Tütün Kontrol Programı 2015-2018 kapsamında, son yıllarda uygulanan ve kamuya açık alanlarda sigara içimini yasaklayan düzenlemelerin tütün kullanımındaki artışı azaltmada etkili olduğu yapılan bu çalışmalarda görülmektedir. Yasaklar sigarayı bırakma ve hiç başlamama konusunda vatandaşlarımızı özendirmektedir. 

Bireylerin tütün mamulü kullanma durumu cinsiyet ve yaş grubuna göre incelendiğinde, “her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı” 2014 yılında %27,3 iken, 2016 yılında %26,5 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %40,1; kadınlarda ise %13,3 oldu.

 2017 10 24 15 14 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her gün tütün kullanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016

15 yaş ve üzerindeki tüm bireylerde hiç tütün ürünü kullanmamış olanların oranı 2014’te %49,8’den 2016’da %56,5’e yükselmiştir.

 2017 10 24 15 18 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiç tütün ürünü kullanmamış bireylerin cinsiyete göre dağılım 2014,2016