Tütün ve Beyin

Beyin, insan vücudundaki en önemli organlardan birisidir. Sigara ile beyin ve sinir sistemi hastalıkları arasındaki ilişki iki açıdan önemlidir. Bunlardan birisi; sigaranın bağımlılık yapıcı etkisi, diğeri de sigara içilmesi durumunda beyinle ilgili olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.

Sigara bağımlılık yapıcı bir maddedir. Sigara dumanı içinde bulunan ni­kotin hızla beyine ulaşarak haz duyusu meydana getirmekte, belli bir süre geçince kişi nikotinin haz duyusunu arar hale getirmekte ve sigara içmeye yönelmektedir.

Sigara ile beyin arasındaki ilişkinin diğer boyutu ise, beyin ve sinir sisteminde sigaranın neden olduğu hastalıklardır. Sigara, genel olarak damar sisteminde bozukluğa yol açmakta, beyindeki damarları da olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara içenlerde; damar tıkanması, beyin kanaması, felç (inme) türü rahatsızlıklar daha sık görülmektedir. Beyin damarlarında daralma olduğunda beyin işlevleri za­yıflamakta, düşünme ve hafıza fonksiyonlarında da bozulma olmaktadır.

Sigara kullanımı ile depresyon ve alzheimer hastalığı arasında da ilişki mevcuttur. Sigara kullanımı ile depresyon arasındaki ilişki iki yönde de olabilmektedir. Şöyle ki; sigara içen kişiler arasında depresyon daha sık görülürken diğer yandan depresyondaki kişiler daha fazla sigara içme eğiliminde olmaktadır. Sigara içen kişilerde alzheimer hastalığının daha sık görüldüğü yönünde de bilgiler giderek artmaktadır.

Sigaranın yol açtığı bütün bu sorunlardan korunmak için sigaradan uzak durulması çok önemlidir. Sigara içmeyenler hiç içmemeli, içmekte olanlar da en kısa zamanda bu zararlı davranıştan uzaklaşmalıdır… Daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.