Tütün ve Akciğerler

Sigara dumanının insan vücudunda doğrudan temasta olduğu organların başında solunum sistemi ve akciğerler gelmek­tedir. Aslında solunum yollarında çevresel zararlı etkenlere karşı oldukça güçlü koruyucu mekanizmalar bulunmaktadır. Bu koruyucu mekanizmalar arasın­da, solunum yollarının iç yüzeyinde bulunan tüycükler ve solunum yolla­rının iç yüzeyinde nemliliği sağlayan salgılar önemli rol oynamakta ve solunum yollarına çevreden gelebilecek zararlı etkenler kontrol edilebi­lmektedir.

Sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının bu koruyucu mekanizmaları üze­rinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Sigara içilmesi du­rumunda solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bunlar arasında; akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfek­siyonlar hatta allerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, sigara içenlerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur.

Akciğerlerde meydana gelen bu hastalıklar ortaya çıktığı zaman tedavi amacı ile çeşitli uygulamalar yapılabilir. Ancak önemli olan bu hastalıkla­rın meydana gelmesinin önlenmesidir. Sigara içme alışkanlığını hiç edinmemek bu açıdan oldukça  önemlidir. Sigara içenlerin de vakit geçirmeden bu alışkanlıklarından vazgeçmesi ve sigara­yı bırakmaları daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için gereklidir… Daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.