< < < < < Çocuklarımızı Sigara Dumanından Koruyalım!

Çocuklarımızı Sigara Dumanından Koruyalım!

Bebekler Sigara İle Anne Karnında Tanışıyor

Erişkinlerin sigara kullanımından en fazla etkilenen gruplar arasında bebekler ve çocuklar gelmektedir. Ülkemizde yeni doğan her 100 bebekten 15’i anne karnındayken sigara ile tanışmaktadır. Bu veriler ülkemizde her yıl doğum yapan yaklaşık 1,5 milyon hamileden 225 bininin hamilelik döneminde sigara kullandıklarını göstermektedir. Düşük, erken doğum riski, solunum sistemi bozukluğu, doğuştan şekil bozuklukları ve ani bebek ölümü sendromu hamilelik döneminde sigara kullanımı sonucunda karşılaşılan olumsuzluklardandır.

ÇSD(Çevresel Sigara Dumanı)’nin her yıl 3.000 den fazla sigara kullanmayanın akciğer kanserinden ölmesine neden olduğunu biliyor muydunuz?

Çocukların sağlığını olumsuz etkileyen en önemli dışsal faktörlerden birisi de “pasif içicilik” tir. Pasif içicilik sonucu dünyada 1 milyar, Türkiye’de 21 milyon çocuk tütün dumanına maruz kalmaktadır. Çocukların, sigara dumanıyla sadece evlerinde değil; okullarda, toplu taşıma araçlarında, arabalarda ve diğer kamuya açık ortamlarda karşılaşması akciğer enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Küresel Gençlik Tütün Araştırması verileri, 132 ülkede yaşayan 13-15 yaş arası çocukların yüzde 43,9’unun evde, yüzde 55,8’inin ise halka açık yerlerde tütün dumanı soluduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, evde sigara içme oranları, ülkemizde yüzde 60’lara kadar yükselebilmektedir

Sigara dumanına maruz kalarak büyüyen çocuklarda astım, koah, bronşit, zatürre, solunum güçlüğü gibi akciğer hastalıkları yaygın olarak görülmektedir. Sigaranın erişkinlerde kanser yaptığı çok iyi bilinmekle beraber, çocuklarda da lösemi ve lenfoma gibi kanserlere yol açabileceği görülmüştür.

Anne ve babanın, dışarıda sigara içtikten sonra çocuklarının bulunduğu ortama girmesiyle yakın temas kurulmasa bile, çocuklar nefes yoluyla ya da kıyafetlerine sinen bu sigara dumanından etkilenecektir. Çocuklarının bu durumdan etkilenmemesi için yanlarında sigara içilmemesi değil; ailenin sigarayı tamamen bırakması gerekmektedir. Bu durum yalnızca günümüz için değil, gelecek nesillerimizin sağlığı için de son derecede önemlidir.

Aileler Sigara Kullanımında Rol Model

Sigara kullanılan ortamlarda yetişen çocukların sigaraya yaklaşımı, sigara kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Sonuç olarak ailenin yaşam tarzı çocukların yaşam tarzlarını belirlemektedir.

Sigaraya başlamada önemli unsurlardan biri de sigara içmenin bir büyüme davranışı olarak algılanarak; akran grubunda bu davranışa özenmedir. Özellikle duygusal dengesizlik, başkalarına benzeme, otoriteye karşı çıkma gibi süreçlerin yaşandığı ergenlik dönemi çocukların sigaraya başladığı en riskli dönemdir.

Sağlık Bakanlığının tütün ürünleri ile ilgili hazırladığı eylem planında çocuklarda tütün kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

  • 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal düzenlemeye uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai müeyyideler getirilecek; bunlara ek olarak idari para cezası uygulanması ve satış-sunum ruhsatının iptal edilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
  • 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamülleri satış yasağı, 21 yaşa çıkarılacaktır.
  • Adet bazında tütün ürünü (tek sigara vb.) ve sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kâğıdının gençlere satışını önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık verilecektir.
  • Tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir resmî belgeleri istemeleri sağlanacak ve satıcılar bu konuda bilgilendirilecektir.
  • Tütün ürünlerinin logo, renk ve şekillerinin, şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunması engellenecek, bunların dağıtımı ve satışı yasaklanacaktır.

            Çocukların bulunabilecekleri ortamlarda sigara içmek, onların sağlığını tehdit ederek; haklarını ihlal etmektedir. Bu yüzden sigara sadece kullanan kişiyi değil, toplumun tamamını etkileyen; önemli bir psiko-sosyal sorundur. Bu soruna karşılık her türlü bağımlılıkta olduğu gibi ebeveynlerin çocuklarını tütün bağımlılığından uzak tutma konusunda küçük yaşlardan itibaren tedbirler alması gerekmektedir.

  • Adnan Saygun 2 Cad. No:55 K Blok Sıhhıye/Çankaya/Ankara
  • 312 565 62 27
  • 0312 565 61 53
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.