SİGARA SULARIMIZI AZALTIYOR

SİGARA SULARIMIZI AZALTIYOR

Dünya Tasarruf Günü ve Sigara Kullanımı

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla, 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde 31 Ekim ‘Uluslararası Tasarruf Günü’ olarak kabul edilmiştir.

Paranız Duman Olmasın!

Dünya genelinde sigara tüketimi, havaya yılda yaklaşık 2,6 milyar kilogram karbondioksit, 5,2 milyar kilogram da metan gazı salınmasına neden olmaktadır. Sigarayı soluyarak değil, doğanın bize sunduğu temiz havayı soluyarak tasarruf etmeye başlayalım.

Sigara içmek bütçenize önemli ölçüde zarar vermektedir. Sigarayı bıraktığınız andan itibaren cebinizde para kalmaya başlamaktadır. Günde ortalama, fiyatı 10 TL’den bir paket sigara içen bir kişi bıraktığında, bir yılda 3.650 TL, on yılda 36.500 TL tasarruf etmektedir. Birinci yılın sonunda ailece yaz tatili, onuncu yılın sonunda bir araba sahibi olabilir.

Ülkemizde tütün ithalatı için yurtdışına çıkan para cari açığımızda önemli rol oynamaktadır. 2017 yılında tütün ürünlerinin ithalatı için ülke ekonomisinden 522.7 milyon dolar çıkmıştır.

Kayıplar ve Hastalıklar En Üretken Dönemde Oluyor!

Sigara içen kişi hızla bağımlı hale gelmektedir. Sigaranın neden olduğu sağlık sorunları ise başka etkenlerle kıyaslanamayacak kadar fazladır. Başta akciğer olmak üzere kanserler, kalp damar ve solunum yolu hastalıkları gibi pek çok hastalığın sigara ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Sigaranın neden olduğu en önemli hastalıklardan biri KOAH’dır. Hastalar tekrarlayan nöbetler ve solunum yetmezliği atakları nedeniyle, sık sık ve uzun süreli hastanede yatmak durumunda kalmaktadır. Bu durum ekonomik ve psikolojik açıdan hastaya, ailesine ve topluma masraf getirmektedir.

Uzun süredir sigara kullanan kişilerin yarısının bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ve sigaranın bu kişilerin hayatlarından 20-25 yıl aldığı hesaplanmıştır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu kişilerin halen üretken oldukları, topluma ve ailelerine katkı sağlamaya devam ettikleri orta yaşlarda gerçekleşmektedir.

Sigara içen kişiler kirli havadan, dumandan, sisten, nezle ve grip gibi enfeksiyonlardan da kolayca etkilenirler. Bu durum işlerinden günlerce geri kalmalarına neden olmaktadır. Kronik bronşitin ilerlemiş şekillerinde gelişen göğüs enfeksiyonları ise çok ağır hastalığa ve çoğu kez ölümlere yol açmaktadır. Bunların iyileştirilmesi bir yana, hastanın rahatlatılabilmesi için bile hastanelerde haftalarca bakım ve tedaviyi gerektirir.


Sigara Yasakları Sağlık Harcamalarını Azalttı!

Sigara yasaklarının, sağlık ve çalışma hayatı üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler ’in yaptığı çalışmalara göre, kapalı alanlarda sigara kısıtlamasına giden ülkelerin sağlık harcamaları önemli ölçüde azalmaktadır. Bunun yanı sıra çalışmalarda sigarasız ortamların genişliğinin, ülkelerin kalkınmışlığını da belirleyeceği kaydedilmektedir.

Sigara kullanan kişi sayısının azalmasıyla, hastalıklar, tedavi masrafları, iş gücü ve çalışma kaybı azalmaktadır. Bunun sonucunda verimlilik artmaktadır.

Vatandaşlar dumansız hava sahalarını korumak için, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uyarınca tütün ürünlerinin kullanılmasının yasak olduğu yerlere ilişkin bildirimleri ‘ALO 184 SABİM’ hattına yapılabilirler. Ayrıca kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanım yasasına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünleri kullanmayan vatandaşların haklarını korumak ve yasal hakları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla ‘ALO 184’ hattı ile bağlantılı çalışan ‘Yeşil Dedektör’ uygulamasını cep telefonlarına ve bilgisayarlara ücretsiz olarak indirebilirler.

Sigara Sularımızı da  Azaltmakta!

Dünya genelinde 32 bin metre kareden fazla alan tütün çiftlikleri için kullanılmaktadır. Bu çiftliklerde 22 milyar tondan fazla su tüketilmektedir. Bu rakam 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen birinin, yaşamı boyunca 1.4 milyon litre su kaybından sorumlu olacağını göstermektedir.(More than 20,000 square miles of land is taken up around the world to accommodate tobacco farms, which use more than 22 billion tonnes of water, meaning a person smoking a pack of 20 cigarettes a day for 50 years is responsible for 1.4 million litres of water depletion over their lifetime.)

Sigaradan Çıkan Yangınlar Ekonomik Kayıplara Neden Oluyor!

Sigara kaynaklı çıkan yangınlar ülke ekonomisine de ciddi zararlar vermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 2018 yılı istatistiklerinde, sigaradan çıkan yangınlar %36,1’lik oranla ilk sırada yer almaktadır. 2013 yılı öncesi toplam yangınların içerisinde sigara kaynaklı yangınların oranı %49-50 iken, 2013 yılı sonrası %39-40 seviyesine düşmüştür. Düşüş etkenleri arasında Sağlık Bakanlığı’nın ülke çapında yürütmüş olduğu ‘Dumansız Hava Sahası’ uygulaması etkili olmuştur.

            Bütün bunların sonucunda sigarayı bırakarak sadece kendi ekonominize değil, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayabilirsiniz.

  • Adnan Saygun 2 Cad. No:55 K Blok Sıhhıye/Çankaya/Ankara
  • 312 565 62 27
  • 0312 565 61 53
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.